Home

بازداشت ۸ تن در ارتباط با حمله بابا نوئل در استانبول

پلیس ترکیه ۸ ۸ تن را در ارتباط با تیراندازی مرگبار در یک کلوب شبانه در بخش اروپایی استانبول در نخستین ساعات سال نوی میلادی، بازداشت کرد.

از: ایلنا
بازداشت ۸ تن در ارتباط با حمله بابا نوئل در استانبول
  test