شروع خوب ملی پوشان هاکی ایران

اولین روز از مسابقات بین المللی کرواسی با دو برد به سود هاکی ایران به پایان رسید.

از: ایلنا
شروع خوب ملی پوشان هاکی ایران