Home

آیت‌الله هاشمی از ارکان مهم انقلاب بوده و خواهد ماند

علیرضا بهشتی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت آیت‌الله بهشتی او را از ارکان مهم انقلاب خواند و گفت: درگذشت ایشان ضایعه بزرگی بود.

از: ایلنا
آیت‌الله هاشمی از ارکان مهم انقلاب بوده و خواهد ماند