اسامی تیم‌های ملی کشتی آزاد اعلام شد

اسامی تیم‌های ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت‌های بین المللی کشتی جام تختی اعلام شد.

از: ایلنا
اسامی تیم‌های ملی کشتی آزاد اعلام شد