Home

بوی نامطبوع زباله‌ها جایگزین دود کارخانجات شهرک صنعتی+ تصاویر

در شهرک صنعتی بلکوی یاسوج ریختن زباله‌ها، جوی‌های کثیف، خیابان‌های نابسامان به چهره زشتی تبدیل شده و سبب نارضایتی مردم و صنعتگران این شهرک را فراهم آورده ولی متاسفانه شهرداری یاسوج خم به ابرو نمی‌آورد و با بی تفاوتی از کنار این مسائل می‌گذرد.

از: ایلنا
بوی نامطبوع زباله‌ها جایگزین دود کارخانجات شهرک صنعتی+ تصاویر