Home

هر وقت دموکراسی را بدیهی فرض می‌کنیم، به خطر می‌افتد

رئیس‌جمهوری آمریکا در نطق خداحافظی‌اش در شیکاگو از همه آمریکایی‌ها خواست از «نظام دموکراتیک این کشور» دفاع کنند.

از: ایلنا
هر وقت دموکراسی را بدیهی فرض می‌کنیم، به خطر می‌افتد