مراسم شام غریبان ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی

مراسم شام غریبان ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، به میزبانی آستانه اشرفیه برگزار شد.

از: ایلنا
مراسم شام غریبان ارتحال حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی