Home

بهای انواع ارز در آخرین روز از هفته کاری

در بازار امروز چهارشنبه 22 دی ماه95 بهای دلار آمریکا به 3970 تومان و قیمت یورو اروپا به 4285 تومان رسید.

از: ایلنا
بهای انواع ارز در آخرین روز از هفته کاری