Home

آمادگی ایران برای همکاری با بخش خصوصی عمان در زمینه صنایع شیلاتی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در دیدار همتای عمانی در مسقط، میزان صادرات آبزبان ایران در سال گذشته را 80 هزار تن اعلام کرد و گفت: اکنون برای همکاری با بخش خصوصی عمان در بخش صنایع شیلاتی آماده ایم.

از: ایلنا
آمادگی ایران برای همکاری با بخش خصوصی عمان در زمینه صنایع شیلاتی