Home

توضیحات وزارت امور خارجه در مورد نحوه اعلام مواضع

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
توضیحات وزارت امور خارجه در مورد نحوه اعلام مواضع

اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت‌ خارجه تاکید کرد: مواضع وزارت امور خارجه صرفا توسط وزیر امور خارجه و سخنگوی این وزارتخانه و حسب مورد توسط معاونان وزیر، آن‌هم فقط در حوزه مسئولیت تخصصی‌شان اعلام می‌شود.

به گزارش ایلنا، در بیانیه‌ اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است: به‌دنبال برخی اظهارنظرها در مصاحبه کارکنان وزارت امور خارجه با رسانه‌ها، تاکید می‌شود که مواضع وزارت امور خارجه صرفا توسط وزیر محترم امور خارجه و سخنگوی این وزارتخانه و حسب مورد توسط معاونان وزیر، آن‌هم فقط در حوزه مسئولیت تخصصی‌شان اعلام می‌شود و دیگر اظهارنظرها در هر سطح و موضوعی، صرفا بیانگر دیدگاه‌های شخصی همکاران است و هیچ‌گونه ارتباطی با مواضع رسمی وزارت امور خارجه ندارد.
توضیحات وزارت امور خارجه در مورد نحوه اعلام مواضع