توضیحات وزارت امور خارجه در مورد نحوه اعلام مواضع

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
توضیحات وزارت امور خارجه در مورد نحوه اعلام مواضع

اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت‌ خارجه تاکید کرد: مواضع وزارت امور خارجه صرفا توسط وزیر امور خارجه و سخنگوی این وزارتخانه و حسب مورد توسط معاونان وزیر، آن‌هم فقط در حوزه مسئولیت تخصصی‌شان اعلام می‌شود.

به گزارش ایلنا، در بیانیه‌ اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است: به‌دنبال برخی اظهارنظرها در مصاحبه کارکنان وزارت امور خارجه با رسانه‌ها، تاکید می‌شود که مواضع وزارت امور خارجه صرفا توسط وزیر محترم امور خارجه و سخنگوی این وزارتخانه و حسب مورد توسط معاونان وزیر، آن‌هم فقط در حوزه مسئولیت تخصصی‌شان اعلام می‌شود و دیگر اظهارنظرها در هر سطح و موضوعی، صرفا بیانگر دیدگاه‌های شخصی همکاران است و هیچ‌گونه ارتباطی با مواضع رسمی وزارت امور خارجه ندارد.
توضیحات وزارت امور خارجه در مورد نحوه اعلام مواضع