مجلس، سازمان بهزیستی را مکلف به کاهش 20 درصدی نرخ طلاق کرد

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
مجلس، سازمان بهزیستی را مکلف به کاهش 20 درصدی نرخ طلاق کرد

مجلس سازمان بهزیستی را مکلف کرد که نرخ طلاق را طی اجرای برنامه ششم توسعه کاهش دهد.

مجلس سازمان بهزیستی را مکلف کرد که نرخ طلاق را طی اجرای برنامه ششم توسعه کاهش دهد.
به گزارش ایلنا،‌ نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را مکلف کردند؛ نرخ طلاق را در طول برنامه ششم توسعه به میزان ۲۰ درصد سال آغاز این برنامه کاهش دهد.

 
مجلس، سازمان بهزیستی را مکلف به کاهش 20 درصدی نرخ طلاق کرد