Home

تحقق حسابداری بخش عمومی نیازمند اراده ویژه دستگاه‌ها است

معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور تاکید کرد: تحقق کامل حسابداری بخش عمومی مبتنی بر حسابداری تعهدی، نیازمند یک انقلاب، اتفاق و اراده ویژهِ برآمده از اعتقاد قلبی است.

از: ایلنا
تحقق حسابداری بخش عمومی نیازمند اراده ویژه دستگاه‌ها است