بررسی حقوقی واریز پول حق بیمه ی کارگران به حسابی زیر نظر دولت

به گزارش ایلنا، سایت خبری داتیکان در تازه ترین مطلب خود که متن کامل آن شرح ذیل است، به بررسی حقوقی دستور اخیر رئیس جمهور در خصوص واریز پول حق بیمه کارگران به حساب دولتی پرداخته است.

بررسی حقوقی واریز پول حق بیمه ی کارگران به حسابی زیر نظر دولت