Home

دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات سفر رئیس‌جمهوری اقدام کنند

استاندار یزد در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان از دستگاه‌های اجرایی استان خواست برای جذب اعتبارات سفر سریع تر اقدام کنند.

از: ایلنا
دستگاه‌های اجرایی برای جذب اعتبارات سفر رئیس‌جمهوری اقدام کنند