Home

روسیه در اختیار داشتن اطلاعات خصوصی درباره ترامپ را رد کرد

دولت روسیه گزارش‌ها در مورد در اختیار داشتن اطلاعاتی قابل بهره‌برداری علیه رئیس جمهور منتخب آمریکا را رد کرده و هدف از انتشار چنین گزارش‌هایی را تلاش برای متشنج کردن روابط بین دو کشور خوانده است.

از: ایلنا
روسیه در اختیار داشتن اطلاعات خصوصی درباره ترامپ را رد کرد