Home

پیشروی‌های تازه ارتش در موصل؛ ورود نیروهای عراقی به کاخ‌های ریاست‌جمهوری

نیروهای مشترک عراق در ادامه پیشروی‌های گسترده خود در موصل، امروز چندین محله را آزاد کرده‌ و وارد کاخ‌های ریاست‌جمهوری در این شهر شده‌اند.

از: ایلنا
پیشروی‌های تازه ارتش در موصل؛ ورود نیروهای عراقی به کاخ‌های ریاست‌جمهوری