Home

مردم نشان دادند قدر‌شناس استوانه‌های اصیل انقلاب هستند

عارف گفت: مردم در این چند روز نشان دادند که قدر‌شناس خدمت‌گزاران و استوانه‌های اصیل انقلاب هستند.

از: ایلنا
مردم نشان دادند قدر‌شناس استوانه‌های اصیل انقلاب هستند