تاریخ نوین ایران را نمی‌توان بدون هاشمی نوشت/مردم سنگ‌تمام گذاشتند

وزیر ارتباطات بیان کرد: تاریخ نوین ایران را بدون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نمی‌توان نوشت.

از: ایلنا
تاریخ نوین ایران را نمی‌توان بدون هاشمی نوشت/مردم سنگ‌تمام گذاشتند