Home

ضرب و جرح محیط‌بانان مراکان خوی توسط شکارچیان متخلف

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خوی از ضرب و جرح محیط‌بانان مراکان توسط شکارچیان متخلف خبر داد.

از: ایلنا
ضرب و جرح محیط‌بانان مراکان خوی توسط شکارچیان متخلف