Home

آغاز ششمین دوسالانه دامون‌فر و افتتاح چند نمایشگاه در پایان اولین ماهِ زمستان

آثار هنری هنرمندان تجسمی را در گالری‌ها، فرهنگسراها و نگارخانه‌های گوشه و کنار تهران را در آخرین هفته از دیماه مرور می‌کنیم.

از: ایلنا
آغاز ششمین دوسالانه دامون‌فر و افتتاح چند نمایشگاه در پایان اولین ماهِ زمستان