Home

ادبیات کودک و نوجوان درایران ریشه در ادبیات مردمی دارد

مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده کتاب کودک و نوجوان که مهمان ویژه غرفه ایران در نمایشگاه کتاب دهلی نو است در نشستی که در حاشیه نمایشگاه و در دپارتمان زبان فارسی دانشگاه دهلی نو برگزار شد گفت: ادبیات کودک و نوجوان در ایران ریشه در ادبیات مردمی و عامیانه دارد.

از: ایلنا
ادبیات کودک و نوجوان درایران ریشه در ادبیات مردمی دارد