کشف جسد غرق شده صیاد 25 ساله در خشکبیجار رشت

فرمانده انتظامی رشت از کشف جسد غرق شده صیاد 25 ساله در خشکبیجار رشت خبر داد.

از: ایلنا
کشف جسد غرق شده صیاد 25 ساله در خشکبیجار رشت