Home

حضور میناوند در آزادی/ رضائیان تمرین کرد

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز را بدون غایب در ورزشگاه آزادی برگزار کرد.

از: ایلنا
حضور میناوند در آزادی/ رضائیان تمرین کرد