کارت بازی رفیعی و نریمان جهان از سوی سازمان لیگ صادر شد

از سوی سازمان لیگ فوتبال، کارت بازی دو بازیکن جدید تیم فوتبال پرسپولیس امروز پنجشنبه صادر شد.

از: ایلنا
کارت بازی رفیعی و نریمان جهان از سوی سازمان لیگ صادر شد