افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز

ایرنا-شیراز-سیزدهمین نمایشگاه تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش، سومین نمایشگاه کاشی و سرامیک، ششمین نمایشگاه تخصصی حمام، سونا، استخر و جکوزی و دومین نمایشگاه معماری، طراحی و دکوراسیون داخلی به صورت همزمان شامگاه سه شنبه در نمایشگاه بین‌المللی فارس برپا شد.این 4 نمایشگاه از 11 تا 14 آبان ماه از ساعت 16 تا 21 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برپا خواهد بود. *7

ایرنا-شیراز-سیزدهمین نمایشگاه تاسیسات و تجهیزات سرمایش و گرمایش، سومین نمایشگاه کاشی و سرامیک، ششمین نمایشگاه تخصصی حمام، سونا، استخر و جکوزی و دومین نمایشگاه معماری، طراحی و دکوراسیون داخلی به صورت همزمان شامگاه سه شنبه در نمایشگاه بین‌المللی فارس برپا شد.این 4 نمایشگاه از 11 تا 14 آبان ماه از ساعت 16 تا 21 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برپا خواهد بود.*7
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز
افتتاح هم زمان 4 نمایشگاه در شیراز