سیزدهمین همایش مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور

پنجشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۵
سیزدهمین همایش مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور

چابهار- ایرنا- سیزدهمین همایش مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور روز چهارشنبه با حضور رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در چابهار آغاز به کار کرد.*15*

چابهار- ایرنا- سیزدهمین همایش مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور روز چهارشنبه با حضور رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در چابهار آغاز به کار کرد.*15*
سیزدهمین همایش مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور
سیزدهمین همایش مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور
سیزدهمین همایش مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور
سیزدهمین همایش مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور
سیزدهمین همایش مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور
سیزدهمین همایش مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور
سیزدهمین همایش مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور
سیزدهمین همایش مدیران نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی کشور