مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مهاباد

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مهاباد

ایرنا - مهاباد - مراسم مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی روزچهارشنبه در مسجد جامع این شهرستان با حضور مسوولین و اقشار مختلف مردم این شهرستان برگزار شد.*11*

ایرنا - مهاباد - مراسم مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی روزچهارشنبه در مسجد جامع این شهرستان با حضور مسوولین و اقشار مختلف مردم این شهرستان برگزار شد.*11*
مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مهاباد
مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مهاباد
مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مهاباد
مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مهاباد
مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مهاباد
مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مهاباد
مجلس ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مهاباد