مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج

چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج

ایرنا - سنندج - مراسم بزرگداشت و ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در مسجد جامع سنندج با حضور مسولان و اقشار مردم استان کردستان برگزار شد. *11*

ایرنا - سنندج - مراسم بزرگداشت و ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در مسجد جامع سنندج با حضور مسولان و اقشار مردم استان کردستان برگزار شد. *11*
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج
مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی در شهرکرد و سنندج