هم افزایی نهادهای فرهنگی با پویش من کتاب می خوانم دررادیو ایران

تهران- ایرنا- مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران می گوید که پویش ملی من کتاب می خوانم در این رادیو با هدف هم افزایی نهادهای فرهنگی و هنری در خصوص کتابخوانی اجرا می شود.

هم افزایی نهادهای فرهنگی با پویش من کتاب می خوانم دررادیو ایران