کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی/ افزایش 34 درصدی سپرده های مدت دار

تهران- ایرنا- جدیدترین آمار اقتصادی بانک مرکزی از کاهش بدهی بانک ها به این بانک و افزایش 34 درصدی سرمایه گذاری های مدت دار نزد بانک ها حکایت دارد.

کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی/ افزایش 34 درصدی سپرده های مدت دار