کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی/ افزایش 34 درصدی سپرده های مدت دار

کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی/ افزایش 34 درصدی سپرده های مدت دار

تهران- ایرنا- جدیدترین آمار اقتصادی بانک مرکزی از کاهش بدهی بانک ها به این بانک و افزایش 34 درصدی سرمایه گذاری های مدت دار نزد بانک ها حکایت دارد.

تهران- ایرنا- جدیدترین آمار اقتصادی بانک مرکزی از کاهش بدهی بانک ها به این بانک و افزایش 34 درصدی سرمایه گذاری های مدت دار نزد بانک ها حکایت دارد. به گزارش ایرنا، شماره جدید نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفندماه 1394 امروز پنجشنبه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد. این نشریه به صورت ماهانه منتشر می شود و حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش های پولی و بانکی، تراز پرداخت ها، مالی و بودجه و بازار سرمایه است.
نگاهی به آمار کلی مندرج در این نشریه نشان می دهد که نقدینگی در اسفندماه 1394 به رقم 10172.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن (1393) 30 درصد رشد نشان می دهد.
حجم پول نیز در این مدت 1367.1 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال 93 برابر 13.2 درصد رشد را تجربه کرده است ضمن آنکه میزان شبه پول نیز در این مدت 8805.8 هزار میلیارد ریال بوده که رشد 34.2 درصدی را نشان می دهد.
نگاهی به خالص دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در این مدت حکایت از آن دارد که در مدت یاد شده مجموع دارایی بانک ها به رقم 20402.8 هزار میلیارد ریال رسیده است که رشد 25.2 درصدی را نسبت به سال 93 نشان می دهد.
این دارایی ها شامل دارایی خارجی، اسکنان و مسکوک، سپرده های قانونی و دیداری نزد بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی اعم از دولت و شرکت های دولتی، بدهی بخش غیردولتی و سایر دارایی بانک ها است.
آمار این بخش نشان می دهد که بدهی های بخش دولتی به رقم 1218.3 هزار میلیارد ریال رسیده است که 1191.3 هزار میلیارد ریال آن مربوط به دولت بوده، 18.6 درصد رشد داشته و 27 هزار میلیارد ریال آن مربوط به شرکت ها و موسسات دولتی است که در این بخش شاهد کاهش 23.9 درصدی نسبت به سال 93 هستیم.
درباره بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز این آمار نشان می دهد سپرده های بخش غیردولتی به رقم 9800.9 هزار میلیارد ریال رسیده است که رشد 31.2 درصدی را نسبت به سال 93 نشان می دهد.
سهم سرمایه گذاری مدت دار از این بخش 8187.4 هزار میلیارد ریال و بخش قرض الحسنه 469.8 هزار میلیارد ریال است که به ترتیب 34.2 درصد و 20.2 درصد رشد را نشان می دهد.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز به رقم 836.1 هزار میلیارد ریال رسیده که کاهش 2.6 درصدی را نشان می دهد که 16.6 درصد آن مربوط به بانک های تجاری، 68.5 درصد مربوط به بانک های تخصصی و 14.9 درصد مربوط به بانک های غیردولتی است.
کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی/ افزایش 34 درصدی سپرده های مدت دار
jkkjkjkjkj