Home

عضو شورای فقهی بانک مرکزی: بانک ها سود قطعی و علی‌الحساب را یکسان نکنند

تهران- ایرنا- عضو شورای فقهی بانک مرکزی از اقدام هیات مدیره برخی بانک ها در یکسان دانستن سود قطعی و علی الحساب انتقاد کرد و گفت: انتشار صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای انطباق با موازین فقهی و شرعی نه فقط یک حسن، بلکه یک ضرورت شرعی است.