توطئه های دشمنان برای توقف جریان انقلاب اسلامی است

کرج- ایرنا- دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) گفت: توطئه های دشمنان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون برای متوقف کردن جریان انقلاب و مسدود کردن راه انقلاب اسلامی بوده است.

توطئه های دشمنان برای توقف جریان انقلاب اسلامی است