کشف 1000 کیلوگرم لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق در فردیس

کرج-ایرنا-مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فردیس گفت: در ماه های گذشته بازدیدی که کارشناسان بهداشت محیط از سایر مغازه های آرایشی و بهداشتی در فردیس بعمل آوردند ، یک تن لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق کشف و معدوم شد.

کشف 1000 کیلوگرم لوازم آرایشی بهداشتی قاچاق در فردیس