تعداد کارشناسان رادیوتراپی بیش از نیازمراکز درمانی کشوراست

تعداد کارشناسان رادیوتراپی بیش از نیازمراکز درمانی کشوراست

تهران-ایرنا-دبیراجرایی اولین کنگره ملی کارشناسان پرتو درمانی ایران با بیان اینکه پرتودرمانی یکی از درمان های اصلی سرطان است، گفت: تعداد فارغ التحصیلان کارشناسی این رشته بیش ازنیازمراکزدرمانی کشوراست.

تهران-ایرنا-دبیراجرایی اولین کنگره ملی کارشناسان پرتو درمانی ایران با بیان اینکه پرتودرمانی یکی از درمان های اصلی سرطان است، گفت: تعداد فارغ التحصیلان کارشناسی این رشته بیش ازنیازمراکزدرمانی کشوراست. به گزارش گروه علمی ایرنا از انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران حسن نصرتی افزود: درحال حاضر در برخی از استان های کشور مانند سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مراکز رادیوتراپی وجود ندارد و بیماران مجبور هستند به استان های همجوار یا تهران سفر کنند، بنابراین نیاز است که ابتداد تعداد مراکز درمانی گسترش و سپس جذب دانشجو بر اساس نیاز این مراکز انجام گیرد.
وی ادامه داد:رادیوتراپی یک روش موثر برای درمان بسیاری از تومورها است ،این روش درمانی ممکن است موجب عوارض جانبی برای بیمار شود.
وی ادامه داد:افراد مختلف واکنش متفاوتی نسبت به پرتودرمانی دارند و بعضی از بیماران شاید هیچ گونه عوارض جانبی نداشته باشند. عوامل زیادی بر نوع و شدت عوارض درمان تأثیرگذار است .
نصرتی بیان کرد :بسته به اینکه کدام قسمت از بدن در معرض پرتو قرار گیرد، عوارض جانبی ایجاد شده نیز متفاوت است. ممکن است واکنش بدن نیز در هر دوره از پرتودرمانی تغییر کند. این عوارض جانبی را معمولأ می توان با کمک داروها و مراقبت های خاص کاهش داد.
دبیراجرایی اولین کنگره کارشناسان پرتودرمانی اظهار کرد: پرتو درمانی بنا برنوع بدخیمی و مرحله پیشرفت آن پزشک متخصص رادیوتراپی آنکولوژی نوع درمان و تعداد جلسات را برای بیماران تعیین می کند.
وی ازبرگزاری اولین کنگره سالیانه کارشناسان رادیو تراپی ایران خبر داد و گفت :این کنگره با محوریت آشنایی کارشناسان رادیوتراپی کشور با دست آوردها و تکنیک های جدید این رشته جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات رادیوتراپی در کشور برگزار خواهد شد.
این کارشناس ارشد رادیوبیولوژی به دستگاه ها و تکنولوژی رادیوتراپی در کشور اشاره کرد و گفت :طی سال های گذشته به دلیل تحریم ها دچار محدودیت در خرید و تجهیز کردن مراکز درمانی بودیم اما با رفع تحریم ها این مشکل در حال برطرف شدن است .
وی ادامه داد:اما این روند با سرعت کمی در حال انجام است که امیدواریم با همکاری و مشارکت بیشتر دولت و بخش خصوصی این روند تسریع شود .
نصرتی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در حال حاضر تعداد فارغ التحصیلان رشته رادیوتراپی در کشور مازاد بر نیاز مراکز درمانی موجود است، گفت: باید انجمن علمی رادیوتراپی آنکولوژی، دانشگاه ها و مراکز خصوصی با یکدیگر همکاری داشته باشند تا تعداد فارغ التحصیلان این رشته با نیاز موجود در کشور مطابقت داشته باشد.
اولین کنگره ملی کارشناسان پرتو درمانی ایران روز هفتم مرداد ماه در مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی برگزار می شود.
علمی **1354**1440
تعداد کارشناسان رادیوتراپی بیش از نیازمراکز درمانی کشوراست