اجرای برنامه جامع نظارت برای جلوگیری از تخلفات مدارس غیردولتی ضروری است

اجرای برنامه جامع نظارت برای جلوگیری از تخلفات مدارس غیردولتی ضروری است

تهران - ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران نبود برنامه مشخص برای نظارت بر مدارس غیردولتی را دلیلی بر تخلفات و قانون گریزی این مدارس عنوان کرد و گفت: با اجرای برنامه جامع نظارت قانون مداری و رعایت حقوق دانش آموزان در زمینه دریافت شهریه و صیانت از برنامه درسی محقق می شود.

تهران - ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران نبود برنامه مشخص برای نظارت بر مدارس غیردولتی را دلیلی بر تخلفات و قانون گریزی این مدارس عنوان کرد و گفت: با اجرای برنامه جامع نظارت قانون مداری و رعایت حقوق دانش آموزان در زمینه دریافت شهریه و صیانت از برنامه درسی محقق می شود. به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، اسفندیار چهاربند در یاداشتی افزود: در بدو امر به نظر می رسد که مدارس غیردولتی موضوعی اقتصادی است و می تواند فقط مورد علاقه ثروتمندان برای تدارک یک نظام آموزشی بهتر برای فرزندانشان باشد و یا راهی برای فرار و کاهش مسئولیت دولت ها از پرداخت هزینه های بیش تر باشد.
وی گفت: نظریه سرمایه فرهنگی حقایق دیگری را روشن می سازد، در سالهای گذشته روند توسعه مدارس غیردولتی در ایران سیری صعودی داشته و والدین علاقه مندی خود را به این روند نشان داده اند، در حالی که منطق اقتصادی حکم می کند که والدین حتی الامکان از پرداخت هزینه های تحصیلی فرزندان خود فرار و آن را بردوش دولت بگذارند.
چهاربند گفت: نقش اساسی آموزش و پرورش در دسترسی کودکان به فرصت های اقتصادی و اجتماعی درآینده باعث شده که والدین آنها هر روز بیش از پیش به این مهم وقوف می یابند و در عصر اطلاعات و در جامعه مبتنی بر دانش،آموزش و پرورش برخوردار از کیفیت، تنها نردبان تحرک طبقاتی است و سرمایه گذاری آنها در این عرصه را نوعی برنامه ریزی برای آینده اقتصادی و اجتماعی خود و فرزندانشان تلقی می کنند.
وی افزود: اگر در گذشته این امر مختص خانواده های طبقه خاصی بوده ، امروز طبقه متوسط جامعه نیز می خواهد از طریق مدارس غیردولتی هرچه بیشتر به فرصت های آموزشی متنوع دست یابد.
چهاربند گفت» همسو با سرعت گرفتن این تحول فرهنگی نزد خانواده ها ((جلب مشارکت و مؤثر بخش عمومی و غیردولتی در تعلیم و تربیت رسمی)) به عنوان یکی از اهداف عملیاتی تحول بنیادین آموزش و پرورش تعیین که در ذیل آن به تقویت و گسترش مدارس غیردولتی با اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات موجود تصریح شده است.
بنا به اظهار وی با توجه به اینکه اجرای اهداف و راهکارهای سندتحول بنیادین آموزش و پرورش مکررا' توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و مسئولان عالی رتبه نظام مورد تأکید قرار گرفته است، فراهم کردن سازو کارهای حقوقی و پشتیبانی به منظور تقویت و گسترش مدارس غیردولتی توسط مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
چهاربند بر این عقیده است که باید توجه داشت رویکرد یکجانبه به این موضوع نیز می تواند آموزش و پرورش رابا چالشهای جدی در زمینه تحقق عدالت آموزشی و صیانت از برنامه درسی مواجهه کند لذا برای پیشگیری از آسیب های ناشی از یک جانبه گرایی در این امر باید با تأسی به فرمایشات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مدظله العالی) موارد زیر در اجرای راهکارهای سندتحول بنیادین آموزش و پرورش مورد توجه جدی قرار گیرد:
1-اجرای متوازن سندتحول بنیادین آموزش و پرورش و اجتناب از هرگونه اعمال سلیقه و گزینش اهداف عملیاتی و راهکارها در مرحله اجرا.
2-برنامه ریزی و اجرای همزمان اهداف عملیاتی سند تحول آموزش و پرورش به شرح زیرکه به طور مستقیم در تحقق عدالت آموزشی تأثیر گذار هستند.
هدف عملیاتی(5): تأمین و بسط عدالت در برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب در مناطق مختلف کشور(به ویژه مناطق محروم و مرزی،روستاها و حاشیه شهرها)
هدف عملیاتی(9): جلب مشارکت بخش غیردولتی در تعلیم و تربیت و تقویت و گسترش مدارس غیردولتی.
3-مقابله جدی با ترویج سبک مدرسه داری اشرافی در مدارس غیردولتی که نتیجه آن اشرافیت تحصیلی و دامن زدن به شکاف طبقاتی است.
4-اقدام و عمل جهادی در بهبود وضعیت مدارس دولتی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی به ویژه کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات و توجه به دغدغه های جدی مدیران و معلمان زحمتکش و دلسوز این مدارس که با مایه گذاشتن از سلامت جسمی و روحی خود کمبود منابع را جبران می کنند.
به گفته وی به همان اندازه که ابراز نگرانی بابت شهریه های نامتعارف و تخلف برخی از مدارس غیردولتی که حداکثر(5/1) درصد از دانش آموزان را پوشش می دهند منطقی است اقدام و عمل مؤثر بابت رفع کمبودهای مدارس دولتی و کیفیت بخشی به آنها که حدود (90) درصد از دانش آموزان را پوشش می دهند واجب بوده و از اولویت برخورد است. هرچند باید بپذیریم در دولت های نهم و دهم که همزمان با رشد بی سابقه درآمد نفتی کشور در یکصد سال گذشته بود، مسئولان وقت نه تنها از این فرصت برای بهبود کیفیت مدارس دولتی استفاده نکردند بلکه به طور بی سابقه ای مدارس دولتی خاص (مدارس پولی) را توسعه دادند و بار جبران این غفلت تاریخی اکنون بر دوش دولت یازدهم گذاشته شده است.
5-حمایت از استمرار روند کاهش مدارس پولی خاص(نمونه دولتی و تیزهوشان) که علیرغم دامن زدن
به توسعه آنها در دولت قبل، در دولت تدبیر و امید توسعه بی رویه آنها متوقف شده است.
6-با عنایت به اینکه یکی از دلایل بروز تخلفات در معدود مدارس غیردولتی به ویژه دریافت مبالغ مازاد بر شهریه مصوب، فقدان برنامه مشخص جهت نظارت بر اینگونه مدارس در گذشته و ترویج سنت غلط قانون گریزی بوده است،در حال حاضربا استقرار الگوی تعیین شهریه و طراحی و اجرای برنامه جامع نظارت که استمرار، هوشمندی و سرعت عمل از ویژگیهای آن است، تلاش می شود تا قانون مداری و رعایت حقوق دانش آموزان در زمینه دریافت شهریه و صیانت از برنامه درسی محقق شود و شرایط مناسب به منظور توسعه منطقی این قبیل مدارس در چارچوب قانون فراهم گردد.
تهرام/7245/1831
اجرای برنامه جامع نظارت برای جلوگیری از تخلفات مدارس غیردولتی ضروری است
jkkjkjkjkj