مسئولان جدیت بیشتری در فعال کردن واحدهای صنعتی راکد داشته باشند

مسئولان جدیت بیشتری در فعال کردن واحدهای صنعتی راکد داشته باشند

ارومیه- ایرنا- استاندار آذربایجان غربی گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط، جدیت بیشتری در فعال کردن واحدهای راکد و نیمه فعال تولیدی و صنعتی داشته باشند و اجازه سنگ اندازی در این مسیر را ندهند.

ارومیه- ایرنا- استاندار آذربایجان غربی گفت: مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط، جدیت بیشتری در فعال کردن واحدهای راکد و نیمه فعال تولیدی و صنعتی داشته باشند و اجازه سنگ اندازی در این مسیر را ندهند. قربانعلی سعادت روز چهارشنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید آذربایجان غربی افزود: برخی افراد در ادارات مرتبط در مقابل اهتمام دولت برای رفع موانع تولید و بازگشت واحدهای راکد به فعالیت، سنگ اندازی می کنند که این امر نتیجه عدم التزام این افراد به ارتقای نظام اسلامی است.
وی اضافه کرد: کارمندان و کارشناسان دستگاه های اجرایی نباید نگاه جناحی به کار داشته باشند و باید احساس کنند که هر قدمی که برمی دارند در راستای ارتقای نظام اسلامی است.
وی اظهار کرد: اطلاع رسانی های لازم در خصوص فعالیت های صورت گرفته در حوزه رفع موانع تولید و مصوبات جلسات کارگروه رفع موانع تولید نیز باید به صاحبان صنایع صورت گیرد و این اطلاع رسانی ها نیز باید به هنگام و بدون وقفه باشد تا زمینه توافق سریعتر در راستای شروع به کار مجدد واحدها فراهم شود.
استاندار آذربایجان غربی با ابراز تمایل برای حذف واحدهای بدون مزیت در استان ادامه داد: البته این کار باید با راهکارهای مناسبی صورت گیرد.
سعادت از کم رغبتی برخی از صاحبان واحدهای راکد برای فعالیت دوباره انتقاد کرد و گفت: اگر انگیزه ای توسط صاحبان واحدها برای ادامه کار وجود ندارد، آن واحد را از بین پیشنهاد شده ها به بانک های عامل حذف می کنیم و واحد دیگری جایگزین آن می شود.
وی افزود: از 300 واحدی که در کارگروه رفع موانع تولید در آذربایجان غربی پذیرش شده است، 139 واحد به بانک ها معرفی شده و تنها برای 44 واحد تشکیل پرونده شده که این آمار، قابل قبول نیست و باید تلاش بیشتری در این خصوص صورت گیرد.
وی با اشاره به کاهش نرخ بهره بانکی توسط دولت تدبیر و امید اضافه کرد: این امر می تواند موتور محرکه ای برای صاحبان واحدها باشد و باید از فرصت به دست آمده بیشترین استفاده شود.
به گزارش ایرنا، در حال حاضر نزدیک به 900 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال در آذربایجان غربی وجود دارد که با توجه به تصویب قانون رفع موانع تولید، دولت تمام توان خود را برای حل مشکل این واحدها به کار گرفته است.
2093/1905
مسئولان جدیت بیشتری در فعال کردن واحدهای صنعتی راکد داشته باشند