ابداع لیزری که 33 میلیون بار قدرتمندتر از نور خورشید است

تهران- ایرنا- یک محقق با استفاده از قطعات قراضه و وسایل الکترونیکی شکسته اسلحه قابل حمل لیزری ساخته است که می تواند 200 وات پرتو نور تولید کند و آسیب این لیزر به چشم 33 میلیون بار قویتر از خیره شدن به خورشید است.

ابداع لیزری که 33 میلیون بار قدرتمندتر از نور خورشید است