تابستان امسال از سال گذشته گرمتر نیست

شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵
تابستان امسال از سال گذشته گرمتر نیست

تهران - ایرنا- مدیر گروه پژوهشی و هواشناسی دینامیک و هم دیدی پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی گفت: پیش بینی ها نشانی می دهد تابستان امسال نسبت به سال گذشته گرمتر نیست و حتی کمی هم دمای تابستان امسال پایین تر از دمای تابستان سال گذشته است.

تهران - ایرنا- مدیر گروه پژوهشی و هواشناسی دینامیک و هم دیدی پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی گفت: پیش بینی ها نشانی می دهد تابستان امسال نسبت به سال گذشته گرمتر نیست و حتی کمی هم دمای تابستان امسال پایین تر از دمای تابستان سال گذشته است. مجید آزادی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: پیش بینی ها نشان می دهد دمای امسال کشور در تابستان نیم تا 1.5 درجه گرمتر از میانگین بلند مدت ( 30 ساله ) باشد اما با وجود این افزایش دما باز هم نسبت به تابستان سال گذشته گرمتر نیست و حتی کمی هم دمای آن کمتر خواهد بود.
وی درباره دمای تابستان امسال در تهران اظهار کرد: پیش بینی ها نشان می دهد دمای تهران در تابستان امسال بین 41 تا 42 درجه قرار گیرد و از این عدد فراتر نرود حتی به 42 هم نرسد، این در حالی است که دمای تابستان سال گذشته در تیرماه به 42.2 رسیده بود.
وی افزود: بر اساس پیش بینی صورت گرفته در پیش بینی کوتاه مدت 10 روزه ، دو روز گذشته گرمترین روز در تهران بوده اما از فردا ( یکشنبه) به مدت سه تا چهار روز دمای تهران 2 تا 3 درجه کاهش می یابد.
آزادی گفت: بررسی ها نشان می دهد سامانه مانسونی که در شبه قاره هند وجود دارد، باعث می شود میانگین دمای کشور در میانگین بلند مدت از نیمه دوم تیرماه تا نیمه اول مهرماه نیم تا 1.5 درجه گرمتر شود.
مدیر گروه پژوهشی و هواشناسی دینامیک و هم دیدی پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی افزود: مانسون سامانه ای در شبه قاره است که فعالیت آن بر دمای هوا و بارش در ایران تاثیر می گذارد.
وی ادامه داد: پیش بینی ها نشان می دهد مانسون امسال نسبت به سال گذشته قوی تر باشد از این رو بر روی دمای هوا و آغاز بارش های پاییزه در کشور تاثیر گذار است.
*** آغاز بارش های پاییزه کشور با تاخیر
آزادی گفت: بررسی ها نشان داد بارش در کل کشور از اول مهرماه تاکنون نسبت به میانگین بلند مدت تغییر زیادی نداشت اما نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: پیش بینی ها نشان می دهد سامانه مانسونی امسال نسبت به سال گذشته قوی تر باشد از این رو بر زمان آغاز بارش پاییزه کشور تاثیر می گذارد و این مساله موجب می شود تا بارش های پاییزه با تاخیر آغاز شود بنابراین دقت در صرفه جویی آب باید جدی تر گرفته شود.
آزادی گفت: همچنین پیش بینی شده که ترازهای میانی جو سامانه پرارتفاع مقداری بالاتر از جایگاه نرمال خود قرار گیرد که این مساله هم در تاخیر بارش های پاییزه تاثیر گذار است.
علمی 9014**1440
تابستان امسال از سال گذشته گرمتر نیست