Home

بقای کشاورزی با نرخ بالای سود بانکی ممکن نیست

مشهد- ایرنا- معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی در هیچ جای دنیا با نرخ سودهای بانکی 16، 18 یا 20 درصد دوام نمی آورد زیرا تولیدکننده برای بازپرداخت این تسهیلات باید حداقل در سال 10 تا 15 درصد اضافه درآمد داشته باشد.