Home

رئیس سازمان محیط زیست کشور به کرمانشاه سفر می کند

کرمانشاه- ایرنا- مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه از سفر معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست کشور به کرمانشاه خبر داد.

رئیس سازمان محیط زیست کشور به کرمانشاه سفر می کند