Home

شهید پنج رمضانی

جیرفت - ایرنا - شهید 'ایوب توانایی' در ماه مبارک رمضان به دنیا آمد، ماه رمضان وارد حوزه علمیه شد، ماه رمضان به جبهه رفت، ماه رمضان شهید و در ماه رمضان تشییع شد.

شهید پنج رمضانی