Home

نوشیدنی های سنتی را جایگزین نوشابه های گازدار کنیم

تهران - ایرنا - رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه ایران چهارمین مصرف کننده نوشابه های گازدار در دنیاست، گفت: مردم باید نوشیدنی های سنتی از جمله شربت زرشک،عناب، ریواس، بیدمشک، خاکشیر و نظایر آن را جایگزین نوشابه های گازدار کنند.

نوشیدنی های سنتی را جایگزین نوشابه های گازدار کنیم