Home

عملیات ضربتی اطفای حریق مخزن ٢٠٠١cپتروشیمی بوعلی امشب اجرایی می شود

آبادان - ایرنا - اخبار موثق حاکی از آن است که عملیات ضربتی اطفای حریق مخزن مخزن ٢٠٠١cپتروشیمی بوعلی سینای منطقه ویژه اقتصادی و پتروشیمی بندر ماهشهر طی امشب اجرایی می شود.