پایانی بر خطاها و دریچه ای به رحمت بیکران الهی

تهران - ایرنا - خدایا! همانگونه که امام سجاد(ع) در دعای چهل وپنجم صحیفه سجادیه از تو درخواست کرد که «پایان ماه رمضان را پایان خطاهایمان قرار بده و به دنبال خارج شدنش، ما را از بدی هایمان خارج کن» ما را نیز مشمول این دعای سیدالساجدین(ع) قرار بده.

پایانی بر خطاها و دریچه ای به رحمت بیکران الهی