Home

سیف: برنامه جامع اصلاح نظام بانکی نهایی شد

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از نهایی شدن برنامه جامع اصلاح نظام بانکی خبر داد و گفت: این برنامه در سه محور حل معضل نقدی و انجماد دارایی بانک ها، ساماندهی بدهی دولت و افزایش سرمایه بانک ها تهیه شده است.

سیف: برنامه جامع اصلاح نظام بانکی نهایی شد