445 هزار هکتار باغ اصلاح و نوسازی می شود

تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی می گوید، در یک برنامه 10 ساله 445هزار هکتار از باغ های کشور اصلاح و نوسازی می شود.

445 هزار هکتار باغ اصلاح و نوسازی می شود