متن کامل مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور

تهران - ایرنا - مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است و بانک مرکزی متن کامل آن را منتشر کرد.

متن کامل مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور