Home

'دیپلماسی علمی' مبنای توسعه همکاری های دانشگاهی تهران – مانیل است

کوالالامپور - ایرنا - رایزن علمی ایران در شرق آسیا روز دوشنبه گفت که ایران به دنبال توسعه همکاری های دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی با مراکز علمی، آموزش عالی و دانشگاه های فیلپین برمبنای 'دیپلماسی علمی' است.