ایران و بلغارستان یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری امضا کردند

دوشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۵
ایران و بلغارستان یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری امضا کردند

تهران- ایرنا- یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری میان سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و آژانس تشویق سرمایه گذاری بلغارستان به امضا رسید.

تهران- ایرنا- یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری میان سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و آژانس تشویق سرمایه گذاری بلغارستان به امضا رسید. به گزارش روز دوشنبه شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، این یادداشت تفاهم که همسو با اجرای مفاد موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دو کشور به امضا رسیده است، همکاری در حوزه تبادل تجربیات و اطلاعات مربوط به فرصت های سرمایه گذاری دو کشور، برگزاری همایش ها، نشست های مشترک و نیز ارتقاء سطح سرمایه گذاری ایران و بلغارستان را بهبود خواهد بخشید.
این یادداشت تفاهم توسط محمد خزاعی رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و «لوبن پترو» معاون وزیر اقتصاد بلغارستان در محل این سازمان امضاء شد.
ایران و بلغارستان یادداشت تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه گذاری امضا کردند