کاهش 33 درصدی میانگین جرایم در ماه مبارک رمضان

تهران-ایرنا- سخنگوی نیروی انتظامی از کاهش 33 درصدی میانگین جرایم در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: با ملاحظه در آمار و ارقام ها می توانیم نتیجه بگیریم که در ماه مبارک رمضان؛ آمار جرایم خشونت آمیز و میزان وقوع کنش های امنیت زدا و شرارت آمیز و نامتعارف تقلیل و رفتار رانندگی شهروندان بهبود یافته است.

کاهش 33 درصدی میانگین جرایم در ماه مبارک رمضان