Home

کاهش 33 درصدی میانگین جرایم در ماه مبارک رمضان

سه شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۵
کاهش 33 درصدی میانگین جرایم در ماه مبارک رمضان

تهران-ایرنا- سخنگوی نیروی انتظامی از کاهش 33 درصدی میانگین جرایم در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: با ملاحظه در آمار و ارقام ها می توانیم نتیجه بگیریم که در ماه مبارک رمضان؛ آمار جرایم خشونت آمیز و میزان وقوع کنش های امنیت زدا و شرارت آمیز و نامتعارف تقلیل و رفتار رانندگی شهروندان بهبود یافته است.

تهران-ایرنا- سخنگوی نیروی انتظامی از کاهش 33 درصدی میانگین جرایم در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: با ملاحظه در آمار و ارقام ها می توانیم نتیجه بگیریم که در ماه مبارک رمضان؛ آمار جرایم خشونت آمیز و میزان وقوع کنش های امنیت زدا و شرارت آمیز و نامتعارف تقلیل و رفتار رانندگی شهروندان بهبود یافته است. به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی، افزود: جرایم و تخلفات و کجروی ها را به چند دسته کلی تقسیم می شوند. هر یک از این دسته ها نیز چندین و چند جرم و تخلف جای می گیرد. یک دسته از آن جرایم سرقت ها هستند.
وی ادامه داد: حداقل 10 نوع سرقت داریم از میان این نوع سرقت ها چهار نوع آنها یعنی سرقت از بانک ها ، طلا فروشی ها ، منازل و سرقت های خرد به ترتیب 33، 7/5 7،5 و دو درصد کاهش داشته اند و در مجموع کل سرقت ها بیش از سه درصد کاهش داشته است.
منتظرالمهدی اضافه کرد: سرقت ها هم به اشکال مختلفی صورت می گیرند که از یک منظر دیگر می توان آنها را به دو نوع ' سرقت به عنف یعنی خشونت آمیز و تبهکارانه و غیر خشونت آمیز تقسیم کرد.خوشبختانه نوع اول در این ماه 5 درصد تقلیل یافته است. نوع دیگری از جرایم ، امنیتی هستند. یکی از این نوع جرایم قتل است خوشبختانه میزان وقوع این جرم در ماه مبارک ،33 درصد کاهش یافته است.
سخنگوی نیروی انتظامی گفت: دو نوع جرم و کژرفتاری دیگر هم داریم که یکی شرارت از جمله نظیر قمه کشی است و دیگری نزاع و درگیری که وقوع این دو نوع جرم هم به ترتیب 19 و 5 درصد کاهش یافته است.
منتظرالمهدی اضافه کرد: در مجموع در ماه مبارک رمضان شاهد کاهش 33 درصدی میانگین جرایم بوده ایم ، در بحث جرایم و انحرافات و کجروی ها یک بحث دیگری داریم که آن را کشفیات نام نهاده ایم. به ویژه دو گروه کشف از اهمیت بیش تری برخور دارند یکی کشف مواد مخدر و دیگری کشف الکل که کشف مواد مخدر در این ماه بیش از 9 درصد و کشف الکل نیز 30درصد کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که فعالیت ماموران ما در این ماه به صورت چشمگیری افزایش یافته است بنابراین این کاهش کشف را می توان به کاهش رفتار مجرمانه در این قلمرو نسبت داد.
در قلمرو رفتار رانندگی تگرچه در ماه مبارک با حادثه دلخراش و اندوهناک تصادف اتوبوس حامل سربازان پادگان 05 و جان باختن شماری از آن عزیزان رو به رو شدیم، اما در مجموع در این قلمرو با کاهش چشمگیری رو به رو بودیم به گونه ای که در این ماه وقوع تصادف 5 درصد و آمار جانباختگان و مصدومان 14 درصد کاهش یافه است.
وی ادامه داد: با ملاحظه در آمار و ارقام ها می توانیم نتیجه بگیریم که در ماه مبارک رمضان آمار جرایم خشونت آمیز، میزان وقوع کنش های امنیت زدا و شرارت آمیز و نامتعارف کاهش و رفتار رانندگی شهروندان نیز بهبود یافته است.
سخنگوی ناجا در مورد بهبود امنیت اجتماعی، گفت: می دانیم که امنیت اجتماعی دارای ابعاد عینی و ذهنی است. بعد عینی متاثر از نرخ وقوع جرایم و کجروی ها است. بنابراین، وقتی آمار کژروی ها کاهش یافته است می توان نتیجه گرفت که امنیت اجتماعی در بعد عینی بهبود پیدا کرده است لیکن بعد ذهنی متاثر از پرشماری عوامل درون و برون فردی است تنها یکی از آن عوامل وقوع کجروی و انحراف است معنویت نیز یکی دیگر از آن عوامل است .
منتظرالمهدی اضافه کرد: زمینه یابی ها و سنجش های محدود ما نشان از آن دارد که بر اثر مجموع عوامل مختلف احساس امنیت شهروندان در ماه مبارک بین 10 تا 15 نمره در مقیاس 100 درجه ای افزایش یافته است.
اجتمام(1)9105** 1418
کاهش 33 درصدی میانگین جرایم در ماه مبارک رمضان